หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับใบประกาศ การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ระบบระบุรถยนต์ 4 ล้อด้วยการเรียนรู้เชิงลึกบนคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์แบบสมองกลฝังตัว
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับใบประกาศ การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ระบบระบุรถยนต์ 4 ล้อด้วยการเรียนรู้เชิงลึกบนคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์แบบสมองกลฝังตัว

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-10-05 15:28:49

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวม่านไหม ฐิติยากูร นายญาณกร ผลเจริญ  และนายคามิน แสงศรี นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกับ ผศ.ขวัญเรือน รัศมี ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช และ ดร.รวิ อุตตมธนินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับใบประกาศ การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ระบบระบุรถยนต์ 4 ล้อด้วยการเรียนรู้เชิงลึกบนคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์แบบสมองกลฝังตัว วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (SEAT-RMU 2021) ครั้งที่ 1
Download