หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนฯ ให้การต้อนรับ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"
คณะเทคโนฯ ให้การต้อนรับ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-10-26 15:45:07

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ "ผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดี พร้อมด้วย รองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ และประธานสโมสรนักศึกษา ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน และนายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ในกิจกรรม "รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสัญจร" เพื่ือเข้าพบปะประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ และในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google meet โดยมี หัวหน้าสาขาวิชา และตัวแทนสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมในครั้งนี้ีDownload