หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > รอบที่ 1 Portfolio เรามีสายวิศวะ...นะ
รอบที่ 1 Portfolio เรามีสายวิศวะ...นะ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-11-01 09:22:38

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) เรามีสายวิศวะ...นะ ไม่ว่าจะเป็น

  ????สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รหัสสาขา 2519 

  ????สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ รหัสสาขา 2544

  ????สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม รหัสสาขา 2546

ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03Download