หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > รอบที่ 1 Portfolio เรามีสายเทคโนโลยี...นะ
รอบที่ 1 Portfolio เรามีสายเทคโนโลยี...นะ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-11-02 13:56:24

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รหัสสาขา 2505

  สาขาวิชาการการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร รหัสสาขา 2548

  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า รหัสสาขา 2536

ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03Download