หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-11-17 14:30:28

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 – 15.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา มีประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2564 ติดตามงานการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมต่างๆ การสร้างคอนเทนต์ในแอปพลิเคชั่น tiktok สำหรับรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
Download