หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-12-15 15:34:54

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03

----------------------------------------

รอบ 1 Portfolio วันที่ 1 ตุลาคม – 7 มกราคม 2565

รอบ 2 Quota วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565

รอบ 3 Admission (ผ่านระบบ TCAS) วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565

รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2565Download