หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > บรรยากาศช่วงเช้าของ "ค่ายหุ่นยนต์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 2 (Robot and Packaging Design Camp 2nd)" วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564
บรรยากาศช่วงเช้าของ "ค่ายหุ่นยนต์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 2 (Robot and Packaging Design Camp 2nd)" วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-01-17 15:08:34

บรรยากาศช่วงเช้าของ "ค่ายหุ่นยนต์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 2 (Robot and Packaging Design Camp 2nd)" วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 รูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสาขาวิชาวิศกรรมหุ่นยนต์ และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download