หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > "ค่ายหุ่นยนต์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 2 (Robot and Packaging Design Camp 2nd)" วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564
"ค่ายหุ่นยนต์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 2 (Robot and Packaging Design Camp 2nd)" วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-01-17 15:39:40

"ค่ายหุ่นยนต์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 2 (Robot and Packaging Design Camp 2nd)" วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 รูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสาขาวิชาวิศกรรมหุ่นยนต์ และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


https://www.facebook.com/RobotSSRU/videos/617325419589708
Download