หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > "Robot and Packaging Design Camp 2nd (ค่ายหุ่นยนต์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 2)" วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
"Robot and Packaging Design Camp 2nd (ค่ายหุ่นยนต์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 2)" วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-01-18 09:22:01

"Robot and Packaging Design Camp 2nd (ค่ายหุ่นยนต์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 2)" วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 รูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสาขาวิชาวิศกรรมหุ่นยนต์ และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


https://www.facebook.com/watch/?v=4432224583543287
Download