หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 ให้กับโรงเรียนปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 ให้กับโรงเรียนปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-02-17 10:42:42

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ปิยะวรรค์ ปิ่นแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ อาจารย์ณรงค์ ณรงค์รัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ดร.ไกรพ เจริญโสภา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาว บัญนษร สันฐาน หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา เข้าร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2565 ให้กับโรงเรียนปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเครือข่ายอาจารย์แนะแนวDownload