หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > วีดีโอเบื้องหลัง ค่าย R2 CAMP SSRU วันที่ 19 ธันวาคม 2564ช่วงเช้า Real Estate and Robotics Camp SSRU ในรูปแบบออนไลน์ (Online)
วีดีโอเบื้องหลัง ค่าย R2 CAMP SSRU วันที่ 19 ธันวาคม 2564ช่วงเช้า Real Estate and Robotics Camp SSRU ในรูปแบบออนไลน์ (Online)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-02-17 11:30:40

วีดีโอเบื้องหลัง ค่าย R2 CAMP SSRU วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า

Real Estate and Robotics Camp SSRU ในรูปแบบออนไลน์ (Online)

จัดโดยสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering) และการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Real Estate and Facility Management) สนับสนุนโดยบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Download