หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 ให้กับโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 ให้กับโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-02-17 13:53:25

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นางสาว บัญนษร สันฐาน หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา เข้าร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2565 ให้กับโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเครือข่ายอาจารย์แนะแนวDownload