หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > กิจกรรมค่าย R2 Camp SSRU สำเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี มี น.ร. หลายโรงเรียนให้ความสนใจ และมีส่วนหนึ่งสมัครเข้าเรียนในรอบ Portfoio #65 นี้ด้วย
กิจกรรมค่าย R2 Camp SSRU สำเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี มี น.ร. หลายโรงเรียนให้ความสนใจ และมีส่วนหนึ่งสมัครเข้าเรียนในรอบ Portfoio #65 นี้ด้วย

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-02-22 16:16:32

กิจกรรมค่าย R2 Camp SSRU สำเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี มี น.ร. หลายโรงเรียนให้ความสนใจ และมีส่วนหนึ่งสมัครเข้าเรียนในรอบ Portfoio #65 นี้ด้วย 
Download