หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 ให้กับโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 ให้กับโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-02-23 16:18:25

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ไกรพ เจริญโสภา หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ อาจารย์ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาว บัญนษร สันฐาน หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา เข้าร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2565 ให้กับโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเครือข่ายอาจารย์แนะแนวDownload