หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-04 13:53:23

วันที่ 27 ธันวาคม 2564  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ บุคลากร ได้เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565  ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Download