หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-08 14:05:19

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

???? สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03Download