หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > การออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ (Exhibition Design and Three Dimensional Animation)
การออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ (Exhibition Design and Three Dimensional Animation)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-08 15:13:07

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

???? สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ


ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03Download