หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Industrial Design and Packaging)
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Industrial Design and Packaging)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-08 15:35:05

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 

???? สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์


ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03Download