หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Real Estate and Facility Management)
การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Real Estate and Facility Management)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-08 15:37:58

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 

???? - สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร


ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03


Download