หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health)
เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-08 16:21:05

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 

???? สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย


ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03Download