หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > FINAL PROJECT: The Pavilion Design [1/6] ตัวอย่างผลงานการออกแบบ Pavilion ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2
FINAL PROJECT: The Pavilion Design [1/6] ตัวอย่างผลงานการออกแบบ Pavilion ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-10 10:59:11

FINAL PROJECT: The Pavilion Design [1/6]

ตัวอย่างผลงานการออกแบบ Pavilion ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2564

ชื่อผลงาน: A Crystal in Super Bloom

รายวิชา: เกณฑ์และแนวคิดเพื่อการจัดที่ว่างในการออกแบบ 


https://fb.watch/bFb_wQvQSb/
Download