หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2564
ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-11 14:13:07

ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการหมดวาระของสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 เตรียมการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Google meet)Download