หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้นักศึกษาทำแบบสอบถามประเมินคัดกรอง Covid-19 เพื่อรับ “บัตรผ่านเข้าใช้อาคารเรียน” สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้นักศึกษาทำแบบสอบถามประเมินคัดกรอง Covid-19 เพื่อรับ “บัตรผ่านเข้าใช้อาคารเรียน” สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-21 15:31:24

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้นักศึกษาทำแบบสอบถามประเมินคัดกรอง Covid-19 เพื่อรับ “บัตรผ่านเข้าใช้อาคารเรียน” สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19  ในการคัดกรองนักศึกษาที่จะเข้ามาใช้อาคารเรียน  

นักศึกษาสามารถทำแบบสอบถามได้ที่ 

https://forms.gle/4mdU56dBmTdhWHQB8
Download