หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และแนะแนวการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2565 กับทางโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม (Google Meet)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และแนะแนวการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2565 กับทางโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม (Google Meet)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-22 13:51:52

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำโดย คุณ บัญนษร สันฐาน หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และแนะแนวการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2565 กับทางโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม (Google Meet)
Download