หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > มาตรการการคัดกรอง Covid-19 โดยการตรวจ ATK วัดอุณหภูมิ และการเว้นระยะห่างในห้องเรียน
มาตรการการคัดกรอง Covid-19 โดยการตรวจ ATK วัดอุณหภูมิ และการเว้นระยะห่างในห้องเรียน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-22 15:37:13

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ทำตามมาตรการการคัดกรอง Covid-19  โดยการตรวจ ATK วัดอุณหภูมิ และการเว้นระยะห่างในห้องเรียน พร้อมทั้งให้นักศึกษาทำแบบสอบถามประเมินคัดกรอง Covid-19 เพื่อรับ “บัตรผ่านเข้าใช้อาคารเรียน” สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19  ในการคัดกรองนักศึกษาที่จะเข้ามาใช้อาคารเรียน  
Download