หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > วาระการประชุม บริหารหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์
วาระการประชุม บริหารหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-22 15:51:35

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์  รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานการประชุม พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้หารือในวาระการประชุม บริหารหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 


Download