หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 ให้กับโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 ให้กับโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-04-05 16:07:22

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ปิติ อนนตพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร และคุณบัญนษร สันฐาน หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา เข้าร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2565 ให้กับโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเครือข่ายอาจารย์แนะแนว
Download