หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดี และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ามอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด 22 กุมภาพันธ์ แด่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย
คณบดี และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ามอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด 22 กุมภาพันธ์ แด่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-04-07 14:55:39

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหารนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดี และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ามอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด 22 กุมภาพันธ์ แด่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. ฤาเดช  เกิดวิชัย ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี อาคาร 31 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download