หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา เข้าร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 ให้กับโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี
หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา เข้าร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 ให้กับโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-04-07 15:15:06

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คุณตวงพร เซอร์ประยูร หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยคุณบัญนษร สันฐาน หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา เข้าร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2565 ให้กับโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเครือข่ายอาจารย์แนะแนว
Download