หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > กิจกรรม "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต" ณ โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
กิจกรรม "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต" ณ โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-04-11 06:01:30

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยอนุกรรมการ  

ฝ่ายวิชาการฯ ร่วมกับโรงเรียนนาหลวง จัดกิจกรรม "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต" โดยมีคุณเกรียงไกร จงเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ประธานในพิธี และมีศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  สดภิบาล อนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย คุณสุรีย์ ศรีพูนสุข ที่ปรึกษาอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ คุณนัยนา รัตนมาศทิพย์ อนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ  คุณวิรุฬ รัตนปริคณ์น อนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ รวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครูและนักเรียน โรงเรียนนาหลวง ร่วมกันประทับมือที่ต้นช่อสะอาดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของมือที่สะอาด มีความซื่อสัตย์สุจริต ณ โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร


Download