หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > กิจกรรม "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต" ณ โรงเรียนกิ่งเพชร เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
กิจกรรม "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต" ณ โรงเรียนกิ่งเพชร เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-04-11 07:09:43

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี พร้อมด้วย  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต"  โดยมี คุณณันทพงศ์ สินมา ผู้อำนวยการเขตราชเทวี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เเละคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนกิ่งเพชร เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ เพื่อให้ความรู้กับกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกำลังหลักของประเทศให้เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกจิตสำนึกในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ผ่านการจัดกิจกรรมทางศิลปะ เพื่อให้เยาวชนได้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต รู้รักษาเเละคำนึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ ณ โรงเรียนกิ่งเพชร เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Download