หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร ลงพื้นที่บริการวิชาการ โครงการแนวทางการจัดการขยะเหลือใช้เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชน
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร ลงพื้นที่บริการวิชาการ โครงการแนวทางการจัดการขยะเหลือใช้เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-04-21 10:39:00

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร ลงพื้นที่บริการวิชาการ โครงการแนวทางการจัดการขยะเหลือใช้เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชน กิจกรรมเป็นการอบรมต่อยอดความรู้ การประดิษฐ์ดอกไม้จากขยะเหลือใช้อื่น ๆ เพื่อใช้ตกแต่งชุดพวกหรีดจากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มซึ่งเป็น 1 ใน 3 ผลิตภัณฑ์หลักของโครงการ โดยได้รับเกียรติจากคุณพันธุ์วดี พูลสวัสดิ์ วิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้พระนครศรีอยุธยา และคณะ ได้มาสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำผลิตภัณฑ์ ณ ชมรมผู้สูงอายุชุมชนคลองโยง  ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
Download