หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม ได้เข้าร่วมงาน “IT CDC Italian Design Week 2022 IT” คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม ได้เข้าร่วมงาน “IT CDC Italian Design Week 2022 IT” คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-05-03 16:00:42

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร พร้อมด้วย อาจารย์วิสุทธิ์ ศิริพรนพคุณ และนักศึกสาขาสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม 

ได้เข้าร่วมงาน “IT CDC Italian Design Week 2022 IT” คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย งานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่งานมหกรรมการออกแบบนานาชาติที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี  ซึ่งภายงานจะมีอัปเดตเทรนด์ดีไซน์โลก โดยดีไซเนอร์-สถาปนิกชื่อดัง คุณณิชารีย์ พงษ์สมบูรณ์ CO-FOUNDER & BUSINESS DEVELOPMENT, CREATIVE DIRECTOR บริษัท YAAF DESIGN จำกัด คุณปิยณัฐ กิตติวรพงษ์กิจ CO-FOUNDER & CREATIVE DIRECTOR บริษัท YAAF DESIGN จำกัด คุณพลัช ไพนุพงศ์ FOUNDER บริษัท That is ITH interior ณ CDC อาคาร D ชั้น 1
Download