หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้หารือร่วมกับบริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในปี 2565
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้หารือร่วมกับบริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-05-10 14:28:27

วันที่ 4 เมษายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ได้หารือร่วมกับบริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในปี 2565 ณ ห้อง Lounge room อเนกประสงค์อาคาร 42 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 

Download