หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานงบลงทุน (งบประมาณแผ่นดิน) ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานงบลงทุน (งบประมาณแผ่นดิน) ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-05-10 15:55:01

วันที่ 5 เมษายน 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการพัสดุ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานงบลงทุน (งบประมาณแผ่นดิน) ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet 
Download