หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ตัวแทนสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ " โฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3 " ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ตัวแทนสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ " โฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3 " ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-05-10 16:06:28

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย กองพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษา ส่งตัวแทนสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ " โฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3 " ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ซึ่งสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 4 คน จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 

เพื่อสื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาให้ครอบคลุมได้มากขึ้น และร่วมกันสนับสนุนในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ต่อนักศึกษาในทุกมหาวิทยาลัย


Download