หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ผู้บริหาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธสุนันทากร และพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
ผู้บริหาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธสุนันทากร และพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-05-11 10:43:20

วันที่ 7 เมษายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธสุนันทากร และพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
Download