หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และบริษัท สมาย ไรเดอร์ส จำกัด ดำเนินการถ่ายทำรายการ "Class One ทางฉัน-ฝันเธอ" ซึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 16.30 น. ทาง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก (Thai PBS)
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และบริษัท สมาย ไรเดอร์ส จำกัด ดำเนินการถ่ายทำรายการ "Class One ทางฉัน-ฝันเธอ" ซึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 16.30 น. ทาง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก (Thai PBS)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-05-11 14:13:27

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องหลักสูตรการสอนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และบริษัท สมาย ไรเดอร์ส จำกัด ได้ดำเนินการถ่ายทำรายการ "Class One ทางฉัน-ฝันเธอ" ซึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 16.30 น. ทาง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก (Thai PBS) โดยมีรูปแบบรายการที่มุ่งเน้นให้ข้อมูลเรื่องหลักสูตรการศึกษาและการประกอบอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download