หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-06-15 09:50:31

วันที่ 25 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานในที่ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อติดตามการดำเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาDownload