หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมวางแผนจัดตั้งงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรม (Innovation LAB) สำหรับปีการศึกษา 2565
ประชุมวางแผนจัดตั้งงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรม (Innovation LAB) สำหรับปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-06-15 10:47:33

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ร่วมประชุมวางแผนจัดตั้งงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรม (Innovation LAB) สำหรับปีการศึกษา 2565  ณ ห้อง Lounge room อเนกประสงค์อาคาร 42 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download