หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับคุณ Mai Weidong นายกสมาคมกิติมศักดิ์ บริษัท RUNERGY
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับคุณ Mai Weidong นายกสมาคมกิติมศักดิ์ บริษัท RUNERGY

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-06-15 11:35:21

วันที่ 5 พฤษาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้บริหาร และอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับคุณ Mai Weidong นายกสมาคมกิติมศักดิ์ บริษัท RUNERGY ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาDownload