หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงการอบรม “แกนนำวิศวกรสังคม” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ Soft Skill แกนนำวิศวกรสังคม รุ่นที่ 2
โครงการอบรม “แกนนำวิศวกรสังคม” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ Soft Skill แกนนำวิศวกรสังคม รุ่นที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-06-16 09:56:19

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม “แกนนำวิศวกรสังคม” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ Soft Skill แกนนำวิศวกรสังคม รุ่นที่ 2 เพื่อฝึกทักษะให้นักศึกษามีพื้นฐานของการเป็นวิศวกรสังคม, การแยกแยะ Objective Data และ Subjective Data และการวิเคราะห์เหตุ-ผล ฯลฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ และสโมสรนักศึกษาแต่ละคณะเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ณ โรงแรม โกล์เดน ซี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


Download