หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2565
ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-07-18 12:24:44

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย คุณณธกมล ลูกคำ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และสโมสรนักศึกษา ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อวางแผนการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet
Download