หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นิทรรศการ "งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34"
นิทรรศการ "งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-08 12:18:23

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัย และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  เข้าร่วมจัดงานแสดงนิทรรศการ "งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34" ในวันสุดท้าย โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดแสดง 2 บูธ คือ 1.บูธ A3 ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ และ 2. บูธ E17 ได้รับความอนุเคราะห์ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
Download