หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-07-18 15:30:10

อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง Lounge room อเนกประสงค์อาคาร 42 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download