หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > จัดประชุมทบทวนวิเคราะห์ SWOT แผนยุทธศาสตร์ เขียนแผนยุทธศาสตร์ , แผนปฏิบัติการ และแผนพลิกโฉม ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดประชุมทบทวนวิเคราะห์ SWOT แผนยุทธศาสตร์ เขียนแผนยุทธศาสตร์ , แผนปฏิบัติการ และแผนพลิกโฉม ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-07-18 15:53:44

จัดประชุมทบทวนวิเคราะห์ SWOT แผนยุทธศาสตร์ เขียนแผนยุทธศาสตร์ , แผนปฏิบัติการ และแผนพลิกโฉมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมทบทวนวิเคราะห์ SWOT แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เขียนแผนยุทธศาสตร์ , แผนปฏิบัติการ และแผนพลิกโฉม ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมทั้ง วิเคราะห์ทบทวน Job Description ของสายสนับสนุนวิชาการ ณ โรงแรม ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี


Download