หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดโครงการเยาวชนช่อสะอาด “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต” และรับมอบประกาศเกียรติคุณ
เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดโครงการเยาวชนช่อสะอาด “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต” และรับมอบประกาศเกียรติคุณ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-07-18 16:02:59

เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดโครงการเยาวชนช่อสะอาด “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต” และรับมอบประกาศเกียรติคุณ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา หัวหน้าโครงการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดโครงการเยาวชนช่อสะอาด “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต” และรับมอบประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร


Download