หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ บรรยายในหัวข้อ "การยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วย Design Thinking เพื่อการต่อยอดสู่การตลาดระดับสากล"
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ บรรยายในหัวข้อ "การยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วย Design Thinking เพื่อการต่อยอดสู่การตลาดระดับสากล"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-09-01 14:16:52

วันนี้ (15 สิงหาคม 2565) อ.ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (IDP) ได้รับมอบหมายบรรยายในหัวข้อ "การยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วย Design Thinking เพื่อการต่อยอดสู่การตลาดระดับสากล"

ในโครงการ ยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่าอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจ BCG

Download