หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-09-02 10:56:38

วันที่ 18 สิงหาคม 2565  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระ โชติธรรมาภรณ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมทั้งมีตัวแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1  เชิญพานดอกไม้ขึ้นไหว้ครู ณ อาคารศูนย์สุขภาพเเละกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่

Download