หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร จัดโครงการสัมมนา “เปิดเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ REAL ESTATE AND FACILITY MANAMENT"
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร จัดโครงการสัมมนา “เปิดเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ REAL ESTATE AND FACILITY MANAMENT"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-09-02 11:09:46

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาการ เข้าจัดโครงการสัมมนา “เปิดเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ REAL ESTATE AND FACILITY MANAMENT ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากร โดยมีรุ่นพี่ศิษย์เก่ารร. และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมด้วย

Download